Jastrzębskie Zakłady Remontowe

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz udostępnianie informacji

Pisma do Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. należy kierować na adres:

44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Węglowa 4

lub składać osobiście w kancelarii Spółki w godz. od 7:00 do 15:00 pod ww. adresem.

Załatwienie spraw odbywa się trybem określonym w Instrukcji kancelaryjnej

Rejestry i archiwa:

  • rejestr korespondencji – Dział Organizacyjny - Kancelaria 
  • rejestr faktur – Dział Finansowo - Księgowy 
  • rejestr umów – Dział Organizacyjny

wszystkie wymienione wyżej rejestry prowadzone są w formie elektronicznej.

W JZR Sp.  z o.o. mieści się Składnica akt Spółki, której zakres działania określony jest w Instrukcji w zakresie działania i organizacji składnicy akt wraz z Rzeczowym wykazem akt JZR Sp.  z o.o.

Udostępnianie materiałów i informacji odbywa się wg zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz wg Instrukcji w zakresie działania i organizacji składnicy akt wraz z Rzeczowym wykazem akt JZR Sp.  z o.o.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2022
Data modyfikacji : 28.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry