Jastrzębskie Zakłady Remontowe

Przedmiot działalności

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Spółka na obszarze swego działania może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej, handlowej, doradczej i serwisowej prowadzonej na rachunek własny i w pośrednictwie. Szczegółowy przedmiot działalności wyszczególniony jest w Umowie Spółki.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry