Jastrzębskie Zakłady Remontowe

Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Kompetencje i uprawnienia organów określa Umowa Spółki

Obecny skład Rady Nadzorczej IX kadencji:

 • Jacek Plutecki – Przewodniczący RN
 • Elżbieta Królikowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Adam Pieńkowski - Sekretarz RN
 • Stanisław Nawrat - Członek RN
 • Robert Stępień - Członek RN
 • Sylwia Długokęcka - Członek RN (z wyboru pracowników)
   

Obecny skład Zarządu VIII kadencji:

 • Rafał Rychter – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
 • Dariusz Bernacki – Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów 
 • Damian Fiołka - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

Metadane

Data publikacji : 15.09.2022
Data modyfikacji : 07.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Śnieg

Opcje strony

do góry