Jastrzębskie Zakłady Remontowe

Forma prawna

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. powstały w wyniku restrukturyzacji powierzchni kopalń – zakładów teraźniejszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

W dniu 01.03.1996r. z przykopalnianych warsztatów mechanicznych utworzono odrębny zakład JSW S.A. „Warsztaty Remontowe”.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy JZR Sp. z o.o. wpisana została w dniu 20.06.1998r. do rejestru handlowego pod nr RHB 15507 natomiast postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 05.02.2002r. JZR Sp. z o.o. wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000088012

Spółka działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych oraz Umowy spółki.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry